top of page
Classroom Furnitures

Page Title

Teacher and Blackboard
I klasserommet med
MYSTERIER LANGT NORD

Finn ut hvordan du kan bruke bøkene i undervisningen.
Fra A2-B2-nivå.
 
 
Tablet

E-bok eller papir? Velg det som passer 

for deg og din klasse. 

Young Teacher

Ferdig utviklet lærerguide kan lastes ned GRATIS! 

Working on Laptop

Finn ekstramateriale og last ned GRATIS på nettsiden

Woman Reading a Book
Hvorfor bruke lesing i undervisningen?
Lesing handler ikke bare om å forstå det direkte innholdet, men om å tolke og lese gjennom linjene, og om å kunne gjenfortelle.

I den nye læreplanen står begrepet mediering sentralt. Et konkret eksempel på mediering kan være å forklare innholdet i en tekst til noen andre. Som lærer skal du legge til rette for at deltakerne kan øve på å sette ord på egne erfaringer og opplevelser.


 
Hjelper lesing studenter mot norskprøven?
Lesing i undervisningen fungerer godt som forberedelse til norskprøven. HK-dir anbefaler at studenter som skal ta norskprøven forbereder seg ved å lese autentiske tekster, ikke bare eksempeltekster fra prøvene.

Blant annet nevnes skjønnlitterære bøker som en god kilde til autentiske tekster.

 
Taking an Exam
9788211043627_edited.png
Hvorfor lese MYSTERIER LANGT NORD?
Lettlest-serien MYSTERIER LANGT NORD, er skrevet spesielt med tanke på lesere med norsk som andrespråk. Hver bok er tilpasset ulike nivåer (A2-B2), både med tanke på vokabular, grammatikk og språklige strukturer. Nivåmerkingen gjør det lett å finne en bok som passer til den enkelte gruppe eller student. Den digitale boka (d-bok) kommer med integrert ordliste på mange ulike språk.
 
Leseglede for alle 
Hovedfokuset i MYSTERIER LANGT NORD, er den gode historien. Leseren skal ha lyst til å lese videre! HIstoriene er utformet som små mysterier, som oppmuntrer til samtaler og undring. Hver historie inneholder også referanser til norsk kultur, historie, samfunn og geografi. 
 
Happy Man
bottom of page